RAČUNOVODSKI SERVIS PO VAŠI MERI

 

 

 

 

prva stran
računovodske storitve
druge storitve

 
 
 
Kontaktni podatki:
 
KORAPIS d.o.o.
Kosijeva  ulica 13
1210 Ljubljana-Šentvid

telefon:  (01) 512 8140
telefaks:(01) 512 8145

E-pošta:
natasa@korapis.si
nada@korapis.si

računovodske storitve

 
bullet

kontiranje in knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige

bullet

spremljanje terjatev in obveznosti ter obračunavanje obresti

bullet

analitično spremljanje stroškov in prihodkov

bullet

vodenje davčnih evidenc in obračun DDV

bullet

obračun plač in nadomestil, regresa za letni dopust, prispevkov za zasebnika

bullet

obračun avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb in nagrad vajencem

bullet

evidentiranje blagajniškega poslovanja

bullet

vodenje knjigovodstva osnovnih sredstev

bullet

vodenje blagovnega in materialnega poslovanja

bullet

sestavljanje poročil za razne inštitucije (DURS, AJPES, ZPIZ, BS, SURS, CURS)

bullet

izdelava računovodskih izkazov in davčnih bilanc